Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Vzdelávanie špeciálne pripravené na mieru podľa vašich potrieb, priamo vo vašom zariadení

Ponúkame vám možnosť vzdelávania pripraveného na mieru podľa vašich potrieb a zrealizované priamo vo vašom zariadení. Aby ste mohli vyškoliť čo najväčší počet zamestnancov a súčasne nenarušili chod a prevádzku vášho zariadenia, naši lektori prídu priamo k vám vzdelávať vašich zamestnancov sociálneho a opatrovateľského úseku, najmä, ale nielen, v nasledovných oblastiach:

 • Ľudské práva a slobody v sociálnych službách – skupina minimálne 18 osôb, 1 alebo 2-dňové vzdelávanie, cena 30 Eur/osoba/deň
 • Efektívna komunikácia v sociálnych službách – skupina 10 – 15 osôb, 2 alebo 3-dňové vzdelávanie, cena 50 Eur/osoba/deň
 • Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách – praktická časť 1. modulu Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v sociálnych službách – skupina 10 – 13 osôb, 2-dňový výcvik, cena 100 eur/osoba/výcvik

Aby sa naplnil minimálny počet účastníkov v skupine a vzdelávanie sa mohlo zrealizovať, je možné spojiť zamestnancov dvoch/troch zariadení v danom regióne. Vzdelávanie sa potom bude realizovať v zariadení, ktoré na to poskytne priestory.

Vzdelávania na mieru sme doteraz realizovali v nasledovných zariadeniach:

 • Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce
 • Centrum sociálnych služieb Kežmarok
 • Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Pezinok
 • Centrum sociálnych služieb – KOLONKA, Púchov
 • Centrum sociálnych služieb – DEMY, Trenčín
 • Domov sociálnych služieb Bušince
 • Komunita Kráľovnej pokoja, Centrum pre deti a rodiny a Domov sociálnych služieb Močenok-Radošina
 • Centrum sociálnych služieb Zákamenné
 • Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Bratislava
 • Centrum sociálnych služieb Zátišie, Snina

V prípade záujmu objednať si niektoré z uvedených vzdelávaní, prípadne iné, špeciálne podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky.