Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Pracovný tím

Konateľ spoločnosti:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  
Tel.  +421 911 565 136

Tajomníčka:
Ing. Bc. Zuzana Boleková
Tel.   +421 911 886 136


Supervízori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
Mgr. Anastazij Momot, PhD.
Mgr. Michaela Šopová
Mgr. Nina Kadličeková

Lektori: