Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Ponuka supervízie

Ponúkame služby supervízie v sociálnych službách a centrách pre deti a rodinu
 • Supervízia organizácie (vrátane spracovania programu supervízie)
 • Skupinová / tímová supervízia
 • Individuálna supervízia
Supervízori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  
 • supervízna prax od roku 2010 v sociálnych službách a centrách pre deti a rodinu
 • lektor akreditovaného výcviku supervízie
 • Kontakt: Tel. +421 911 565 136, E-mail: andrej.matel@gmail.com
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
 • supervízna prax od roku 2010 v sociálnych službách a centrách pre deti a rodinu
 • Kontakt: Tel. +421 905 727 360, E-mail: romantibor@gmail.com 
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
Mgr. Michaela Šopová
 • supervízna prax od roku 2023 v sociálnych službách (najmä sociálne služby krízovej intervencie)
 • Kontakt: Tel. +421 917 625 237, E-mail:  miska.sopova@gmail.com
Mgr. Anastazij Momot, PhD.
 • supervízna prax od roku 2022  v sociálnych službách (najmä sociálne služby krízovej intervencie)
 • možnosť supervízie aj v ukrajinskom a ruskom jazyku
 • Kontakt: Tel. +421 902 149 826, E-mail:  anastazij.momot@unipo.sk
Mgr. Nina Kadličeková
 • supervízna prax od roku 2023 v sociálnych službách (najmä pobytové sociálne služby /ZPS, ZOS/)
 • Kontakt: Tel. +421903 040 875, E-mail:  kadlicekova@dslamac.sk
Organizácie s ktorými máme kontrakt o poskytovaní supervízie
 • Stredisko sociálnej pomoci Košice
 • PROVITAL, o.z., CDR Dom života bez drog, Nitrianske Pravno
 • Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ, Dolný Lieskov  
 • Centrum sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou
 • Domov jesene života, Bratislava
 • Domov seniorov Archa, Bratislava
 • Domov seniorov Lamač, Bratislava
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku (Dom nádeje Bratislava a Sociálne centrum Kopec)
 • Správa zariadení sociálnych služieb Nitra
 • Spoločnosť Božieho Slova, Nitra
 • „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce
 • „HARMÓNIA“ Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
 • "KAMILKA" Zariadenie sociálnych služieb Maňa
 • „SOS"  Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
 • "DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb Krškany
 • Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
 • Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková
 • Dom pokojnej staroby, n.o., Gbely
 • Križovatky, n.o. (Azylové centrum Betánia v Malackách a Azylový dom Emauzy v Holíči)

Zo spätných väzieb riaditeľov zariadení sociálnych služieb, v ktorých sme realizovali supervíziu

„Veľmi pekne ďakujem za včerajšiu supervíziu, nový pohlaď pre mňa, super.“

 „Supervízia bola pre nás a pre mňa zvlášť, veľkým prínosom.“

 „So supervíziou sme boli veľmi spokojní.“

Etický kódex supervízie (2024)

Supervízia v sociálnej práci (2022)