Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Adresa: 951 42 Zbehy č. 773
IČO: 51664844 DIČ: 2120749015
IČ DPH:  SK2120749015 (Inštitút je platcom DPH)
IBAN SK79 0900 0000 0051 4446 2645

Konateľ: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Tel. +421 911 565 136
E-mail: iszvsro@gmail.com

Tajomníčka:  Ing. Bc. Zuzana Boleková
Tel. +421 911 886 136

Kontaktný formulár