Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

951 42 Zbehy č. 773
IČO: 51664844 DIČ2120749015
IBAN SK79 0900 0000 0051 4446 2645

Konateľ: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Tel. +421 911 565 136
E-mail: iszvsro@gmail.com

Kontaktný formulár