Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o

Vitajte na stránke ISZV


Inštitút sociálnych a zdravotný vied, s.r.o. bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. V súčasnosti sa jeho činnosť zameriava najmä na ďalšie vzdelávanie odborných pracovníkov v sociálnych službách, centrách pre deti a rodinu, ako aj vzdelávanie pre tých, ktorí chcú v budúcnosti v tomto sektore pracovať. Vybrané vzdelávacie aktivity ponúkame aj pre zdravotníckych pracovníkov (najmä sestry). Ponúkame vzdelávacie aktivity, supervíziu a rôzne podporné materiály z oblasti sociálnych služieb, sociálnej práce a expresívnych terapií.

naše služby

Pomoc supervízora
kompletnú ponuku vzdelávania, prípadne špeciálne pripraveného podľa požiadaviek
kalendár termínov vzdelávania, kurzov, seminárov