Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Vzdelávame a rozvíjame odborné spôsobilosti pracovníkov v pomáhajúcich profesiách

Vitajte na stránke ISZV


Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. V súčasnosti sa jeho činnosť zameriava najmä na ďalšie vzdelávanie odborných pracovníkov v sociálnych službách, centrách pre deti a rodinu, ako aj vzdelávanie pre tých, ktorí chcú v budúcnosti v tomto sektore pracovať. Ponúkame vzdelávacie aktivity, supervíziu a rôzne podporné materiály z oblasti sociálnych služieb, sociálnej práce a expresívnych terapií.  Vybrané vzdelávacie aktivity, schválené rozhodnutím Rady SK SaPA, ponúkame aj pre zdravotníckych pracovníkov, najmä sestry.

naše služby

PREČO SI VYBRAť PRÁVE NÁS?

  • Prijateľné ceny vzdelávaní pri zachovaní vysokej kvality
  • Individuálny prístup ku klientom
  • Vzdelávací program vo vašom zariadení, meste, regióne
  • Využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi
  • Máme svojich overených a stálych lektorov s dlhoročnou praxou
  • Všetky kurzy realizujeme iba prezenčne, čím sa zvyšuje kvalita vzdelávania a interakcie medzi lektorom a účastníkmi vzdelávania, aj medzi členmi skupiny navzájom
  • Učebné materiály v cene vzdelávacieho programu
  • Zlepšujeme naše služby aj na základe spätnej väzby od klientov
  • Rastúci počet verných a spokojných klientov
  • Možnosť získať po dohode skupinovú zľavu