Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o

Vitajte na stránke ISZV


Inštitút sociálnych a zdravotný vied, s.r.o. bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v
pomáhajúcich profesiách. V súčasnosti sa jeho činnosť zameriava najmä na ďalšie vzdelávanie odborných pracovníkov v sociálnych službách a centrách pre deti a rodinu. Ponúkame vzdelávacie aktivity, supervíziu a rôzne podporné materiály  z oblasti sociálnych služieb a sociálnej práce.

NÁJDETE TU

 
Pomoc supervízora
kompletnú ponuku vzdelávania, prípadne špeciálne pripraveného podľa požiadaviek
kalendár termínov vzdelávania, kurzov, seminárov