Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Vybrané vzdelávanie pre zdravotné sestry, schválené rozhodnutím Rady SK SAPA

Na základe schválenia a rozhodnutia Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, poskytujeme pre zdravotné sestry v súlade s kreditovým systémom sústavného vzdelávania zdravotníkov nasledovné akreditované vzdelávania:

  • Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách – možnosť absolvovať a získať kredity aj za každý z troch modulov samostatne
  • Ľudské práva a slobody v sociálnych službách
  • Arteterapia
  • Dramatoterapia
Nakoľko registrácia aktivít sústavného vzdelávania cez portál CME pre sestry a pôrodné asistentky podlieha spoplatneniu v zmysle aktuálne platného cenníka SK SaPA, bude cena vzdelávania, zverejnená na našej stránke, navýšená o príslušné poplatky SK SaPA. V prípade záujmu absolvovať vzdelávanie a získať kredity nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.