Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Pracovný tím

Konateľ spoločnosti :
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  

Tajomníčka:
Ing. Bc. Zuzana Boleková


Supervízori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
Mgr. Michaela Šopová

Lektori: